Konsultacje w sprawie Programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje w sprawie Programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Wąsosza ogłasza konsultacje w sprawie Programu współpracy Gminy Wąsosz na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.